หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ติดตามข้อมูลนักศึกษารับทุนโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559  เวลา 09:42 น. เข้าชม : 36)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.  นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  ได้ติดตามข้อมูลการพิจารณานักศึกษารับทุนโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา ตามที่สำนักงานโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาได้มีโครงการครูคืนถิ่น โดยพิจารณานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตที่มีภูมิลำเนาในเขตใกล้เคียง/เป็นศิษย์เก่า/มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เข้ารับทุนการศึกษาขณะเรียนปี 4 – 5  และอาจได้รับการจ้างต่อหลังจบการศึกษาและบรรจุรับราชการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศให้นักศึกษาทีมีคุณสมบัติตามโครงการที่กำหนดได้สมัครเข้าโครงการดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการดังกล่าว จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนอานันท์ และโรงเรียนวไลย และเพื่อนำข้อมูลตามแบบสำรวจที่ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการสำรวจซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องนำข้อมูลทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ในการพิจารณาในโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา กับพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏเพชรบุรี    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  จึงได้ติดตามในเรื่องดังกล่าว เพื่อความรวดเร็ว โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน พร้อมคณะครู ได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และถูกต้อง  เพื่อนำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ