หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559  เวลา 11:33 น. เข้าชม : 35)

นายวัฒนชัย วรรณพิรุณ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เนื่องจากการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด พบว่า การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียนในสังกัดมีทิศทางในการดำเนินการที่ต่างกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จึงจัดอบรมในเรื่องดังกล่าวเพื่อเพิ่มความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้มีทิศทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูครูที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนฯ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุมสัมมนา จำนวน 120 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 นายประกอบ ทองดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่  3 – 4 กุมภาพันธ์ 2559

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ