หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมชี้แจงตัวแทนคณะกรรมการกำกับการสอบ(NT)

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559  เวลา 11:35 น. เข้าชม : 22)

นายสุรินทร์  บัวงาม  รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงตัวแทนคณะกรรมการกำกับการสอบ (NT) ตามที่ สพฐ. ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,3 ,4 ,5 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้กรรมการกำกับการสอบ(NT) ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบปฏิบัติในการสอบ และจัดให้มีการสอบดังนี้ 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดสอบในวันที่ 10 มีนาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                 2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดสอบในวันที่ 9 มีนาคม 2559  ด้านภาษา คำนวณ และเหตุผล

                 3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดสอบในวันที่ 14 มีนาคม 2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

                 4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดสอบในวันที่ 10 มีนาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

                 5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดสอบในวันที่ 14 มีนาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ

                 6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดสอบในวันที่  10 มีนาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ       

และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดประชุมชี้แจงตัวแทนคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูที่เป็นตัวแทนกรรมการ 1 คน รวมโรงเรียนละ 2 คนและครู ตชด.  โดยแบ่งการประชุมออกเป็น เวลา 09.00 น – 12.00 น. คณะกรรมการอำเภอกุยบุรี กับ อำเภอหัวหิน, เวลา 13.30 น – 14.30 น อำเภอปราณบุรี กับ อำเภอสามร้อยยอด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2

 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ