หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2558

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  เวลา 12:58 น. เข้าชม : 32)

นายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558  เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 โดยศูนย์สอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  มีสนามสอบทั้งสิ้น 22 สนามสอบ และได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนในสังกัดที่เป็นศูนย์สอบ  การจัดสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ