หัวข้อข่าว : สพฐ. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  เวลา 15:44 น. เข้าชม : 26)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  นำโดยนางสาวยุพา จันทร์มิตรี และนางสมพร ลำเจียก จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์  ครั้งที่ 2  ณ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด มีนางกาญจนา อากาศเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและ ได้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวของโรงเรียน และโรงเรียนได้จัดนิทรรศการและนำเสนอกิจกรรม ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่นักเรียนให้ความสนใจและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการพัฒนาในองค์รวม 4H คือ Head, Heart ,Hand ,Healthโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด ได้นำเสนอกิจกรรมเด่นคือ การสานตะกร้าด้วยพลาสติก บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานกับกิจกรรมของนักเรียนทุกชั้นเรียน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ