หัวข้อข่าว : สพฐ. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนบ้านลาดวิถี

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  เวลา 15:04 น. เข้าชม : 24)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  นำโดยนางสาวยุพา จันทร์มิตรี และนางสมพร ลำเจียก จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์  ครั้งที่ 2 โดยติดตามที่โรงเรียนบ้านลาดวิถี และโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด  โดยในส่วนของ สพป.ปข. 2 มีนางสาวอุทุมพร เดชคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รายงานในการดำเนินการติดตามนโยบายฯ และนายวีระพล มหาวีระรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิถี  ได้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวของโรงเรียน และโรงเรียนได้จัดนิทรรศการและนำเสนอกิจกรรม ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่นักเรียนให้ความสนใจและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการพัฒนาในองค์รวม 4H คือ Head, Heart ,Hand ,Health ซึ่งคณะกรรมการได้กล่าวชื่นชมผู้บริหาร ครู นักเรียนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ โดยมีนายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  นายสุรินทร์ บัวงาม ,นายทวีป คงศิริ รอง ผอ.สพป.ปข. 2  ทีมงาน Smart Trainer และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ  ณ  โรงเรียนบ้านลาดวิถี

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ