หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  เวลา 19:55 น. เข้าชม : 30)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  กลุ่มงานบริหารบุคคล รับรายงานตัวบุคคลเพื่อดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สังกัด สพป.ปข. 2 โดยบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน  11  ตำแหน่ง มี 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชาเอกภาษาไทย 1 ตำแหน่ง นายนิธาน ไผ่ล้อม โรงเรียนบ้านลาดวิถี 2.สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 ตำแหน่ง1. นางสาวสุกัญญา สิงห์บัวขาว โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น, 2.นางนรพร ถานัน โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 3.นางสาววรัญญา นกแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3.สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง 1.นางสาวชลธิชา นามสละ โรงเรียนบ้านหนองคร้า 2.นางสาวชนัฎฎา ริมเถื่อน โรงเรียนบ้านหนองหมู 3.นางสบล บุญมา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4.นายสนิท มิตพันธ์ โรงเรียน ดี.มากาเร็ตฟุลเล่อร์ 4.สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง 1.นางสาวศูภกัญญา แดงเกตุ โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 2.นายนภนันท์ เอี่ยมอำนวย โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 5.สาขาวิชาเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง 1.นางสาววารุณี วรรณวงศ์ โรงเรียนบ้านลาดวิถี และผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ จำนวน 4 ราย เป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์ 3 ราย คณิตศาสตร์ 1 ราย โดยมีนายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  ได้พบปะพูดคุยและให้ทุกคนแนะนำตนเอง  ต่อมานายวัฒชัย วรรณพิรุณ  รอง ผอ.สพป.ปข. 2  ได้มาให้นโยบายในการไปปฏิบัติงานในหน้าที่ที่โรงเรียน  และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาให้ความรู้ในการจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการฯ ณ ห้องประชุมเขาเขียว  สพป.ปข. 2  

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ