หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  เวลา 12:54 น. เข้าชม : 26)

นายสมควร  คีรีนิล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมท้าวโกษา ซึ่งมีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ(ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2), การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(e-Training รุ่นที่ 4) เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าประชุม 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ