หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 นำคณะผู้บริหารและครู ศึกษาดูงาน สสวท.

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  เวลา 12:43 น. เข้าชม : 24)

นางสาวรัตนา เกียรติเกษม ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข. 2  นำคณะผู้บริหาร และคุณครู ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  เพื่อให้ผู้บริหารและคุณครู ได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป  ณ  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จ.นครปฐม

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ