หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 จัดสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  เวลา 12:23 น. เข้าชม : 24)

นางสาวรัตนา เกียรติเกษม ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข. 2  ร่วมกับชมรมครูคณิตศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  จัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 24 รายการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ