หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.ปข. 2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  เวลา 14:49 น. เข้าชม : 22)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมคณะร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  “นักเรียนไทยก้าวไกลเลิศล้ำความสามารถ” งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 -  31  มกราคม  2559  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คงไว้เฉพาะกิจกรรมการแข่งขันด้านศิลปะและหัตถกรรมรวมทั้งกิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชการที่ 6 “ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือ เข้าทำราชการให้น้อยลง” ให้มีเฉพาะกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมต่าง ๆ จัดแข่งขันตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งหมด 15 แห่ง

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ