หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมการร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)ฯ

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  เวลา 14:41 น. เข้าชม : 17)

นายวัฒชัย วรรณพิรุณ  รอง ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินการประเมินบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม ตลอดจนการประเมินผลงานเป็นไปอย่างมีระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สามารถคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญงาน และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข. 2 , ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุม ณ ห้องประชุมท้าวโกษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ