หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 จัดงานวันครู ประจำปี 2559 “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2559  เวลา 11:44 น. เข้าชม : 47)

 

นายสุรินทร์ บัวงาม  รอง ผอ.สพป.ปข. 2  อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในวันครู ประจำปี 2559 วันที่ 16 มกราคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม นายอำเภอหัวหิน เป็นประธาน สมาชิกคุรุสภา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีเกียรติ ได้ร่วมพิธีสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ต่อจากนั้นนายวิเชียร วัฒนจิตต์ อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์  ครูอาวุโสนอกประจำการ นายชำนิ แซ่ตั้ง กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเชิญผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว นายสมาน บุญเหาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ ครูอาวุโสในประจำการนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาน ประธานในพิธีกล่าวคำปราศรัยแก่คณะครูและผู้มีเกียรติ และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ที่มีผลงานดีเด่น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ