หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2559  เวลา 09:42 น. เข้าชม : 2)

นายมนูญ บุญชูวงษ์ รอง ผอ.สพม.12 ,ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี และนายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ได้มาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2558  เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภายในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นการศึกษา และเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ในการประเมินมี 3 ส่วน คือ IIT, EB 1 – 11 และการมีส่วนร่วม(โรงเรียน)  โดยมีนายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ให้การต้อนรับ และร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ