หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ตัวแทนโรงเรียนเอกชน และตชด.

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2559  เวลา 09:37 น. เข้าชม : 1)

 นางนิตยา  โรจน์บวรวิทยา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ตัวแทนโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนในสังกัด ตชด. เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558  ในการจัดสอบ O-net ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3, NT ชั้น ป.3 และข้อสอบกลาง ชั้น ป.2 , ป.4 , ป.5 ม.1 และ ม.2  โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูโรงเรียนเอกชน และสังกัด ตชด. เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมท้าวโกษา ชั้น 2  สพป.ปข. 2                                    

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ