หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2559

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2559  เวลา 15:59 น. เข้าชม : 25)

นายสุรินทร์  บัวงาม  รอง ผอ.สพป.ปข. 2  ร่วมพิธีเปิดในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์  ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต ศูนย์ฯ จึงได้จัดงานวันเด็กในวันนี้  7 มกราคม 2559   และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ของนายกรัฐมนตรีและกล่าวให้โอวาท พร้อมเปิดงาน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2  จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกา โรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว โรงเรียนเกษตรกันทราราม โรงเรียนบ้านพุใหญ่ โรงเรียนบ้านพุน้อย โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว โรงเรียนบ้านเขาแดง และโรงเรียนบ้านบางปู รวมนักเรียนทั้งสิ้น  830 คน  ศูนย์ฯได้จัดกิจกรรมเช่น การสาธิตอุปกรณ์กู้ภัย ฝึกการใช้ดับเพลิง โดยใช้ถังดับเพลิง และการนันทนาการ  นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ได้ส่งคณะตลก ชื่อ คณะ 2 บาท 3 จ๊าด (ความหมายเด็กไทย 2 คน เด็กพม่า 3 คน) มาร่วมแสดงด้วย (7มกราคม2559)

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ