หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2559  เวลา 15:31 น. เข้าชม : 32)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3  สพป.ปข. 2 ซึ่งมีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Moderate Class More Knowledge,ฝึกสนทนาภาษาพื้นฐานเข้าสู่ AEC,การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559,ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น ( 7มกราคม2559)

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ