หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะทำงานตรวจต้นฉบับการจัดทำคู่มือครูพระราชทานฯ

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2559  เวลา 15:05 น. เข้าชม : 25)

นายสุนาจ แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจต้นฉบับการจัดทำคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล ฝ่ายประถม  เพื่อให้คณะกรรมการตรวจต้นฉบับคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ได้ตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม โดยมี ผอ.สพป.ปข. 2, รอง ผอ.สพป.ปข. 2, ผู้บริหารสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และครู ในสังกัด สพป.ปข. 2 เข้าร่วมตรวจต้นฉับบ (6มกราคม2559)

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ