หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.ปข. 2 ที่ได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558  เวลา 10:14 น. เข้าชม : 26)

นายวัฒชัย  วรรณพิรุณ  รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ที่ได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ตามที่ สพฐ. ได้พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ชั่วคราวและมีเงื่อนไข) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. ให้นำไปกำหนดเป็นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ให้ สพป.ปข. 2 จำนวน 1 อัตรา   เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ให้กับกลุ่มงานใน สพป.ปข. 2 และนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ต่อไป  โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณา  ณ ห้องประชุมท้าวโกษา ชั้น 2 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ