หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 อบรมเรื่องการใช้งานระบบ Smart OBEC สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(AMSS)

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558  เวลา 15:18 น. เข้าชม : 2)

นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและพัฒนาโปรแกรม และนางสาวพัชรา เกตุธิโภค เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่สารบรรณกลุ่มงานทุกกลุ่ม ของ สพป.ปข. 2 เนื่องจาก สพฐ. มีนโยบายการใช้งานระบบ Smart OBEC ของ สพฐ. ในปี 2559 โดยให้ใช้แทนระบบ e-office OBEC GATEWAY เดิม โดยให้เริ่มใช้ระบบ Smart OBEC ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2559 เป็นต้นไป สำหรับระบบ e-office ที่ สพป. ใช้อยู่ในปัจจุบัน  สพฐ. จะปิดให้บริการระบบ แต่สามารถเข้าไปเปิดใช้กรณีสืบค้นข้อมูลเดิมเท่านั้น โดยมีเจ้าหน้าที่สารบรรณทุกกลุ่มงาน เข้ารับการอบรม  ณ ห้องประชุมเขาเขียว สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ