หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะทำงานการจัดทำคู่มือครูพระราชทานฯ

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558  เวลา 12:19 น. เข้าชม : 1)

นายมานิตย์  สีสง่า  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปข. 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดทำคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อให้คณะกรรมการตรวจต้นฉบับคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ได้ตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม โดยมีว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธาน มีคณะกรรมการตรวจฯ เข้าร่วมตรวจต้นฉับบ

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ