หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558  เวลา 14:48 น. เข้าชม : 3)

นายสนิท  บุญก่อสกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 21 ธันวาคม 2558  มีเรื่องตามระเบียบวาระการ เช่น การเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558, นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, การสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558, สรุปผลการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 4 – 7/2558, ขอจัดตั้งงบประมาณงบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560, ขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559, แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยมีคณะกรรมการเขตฯ ผอ.สพป.ปข. 2,รอง ผอ.สพป.ปข. 2, ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพระยานคร  ชั้น  2  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ