หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมข้าราชการในสังกัด เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558  เวลา 15:48 น. เข้าชม : 2)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมข้าราชการในสังกัด เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชี้แจงการปฏิบัติการตามแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี  พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับการประเมินจาก สพฐ. ในวันที่ 8 มกราคม 2559 โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข.2 ผอ.กลุ่มงาน/หน่วย ศน. และบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ