หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนหาดขาม

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558  เวลา 15:58 น. เข้าชม : 1)

นายสุนาจ แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ของกลุ่มโรงเรียนหาดขาม เพื่อให้เยาวชน ลูกเสือ-เนตรนารี ทุกคนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยมากขึ้น ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะและเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และเกิดความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กลุ่มโรงเรียนหาดขาม ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมอบรมผู้นำเยาวชน ตำบลหาดขาม(ลูกเสือ-เนตรนารี)ประจำปีการศึกษา 2558 กิจกรรมลูกเสือ –เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในเรื่องระเบียบวินัย ความสามัคคี เพื่อที่จะเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของชาติต่อไปโดยมีลูกเสือ – เนตรนารี จากกลุ่มโรงเรียนหาดขาม จำนวน 6 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น 190 คน คณะวิทยากร 50 คน กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2558  ณ  ค่ายชั่วคราวโรงเรียนบ้านยางชุม

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ