หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558  เวลา 16:02 น. เข้าชม : 22)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข. 2, ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน และจนท.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2      

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ