หัวข้อข่าว : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบบ้านหลังที่ 89

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558  เวลา 11:24 น. เข้าชม : 29)

นายโยธิน มูลกำบิล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 - 2 และ สพม. เขต 10 ร่วมพิธีมอบบ้านหลังที่ 89 ให้เด็กชายนพดล อ่วมทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   ร่วมพิธีปิดโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และพิธีเปิดรณรงค์การเยี่ยมบ้าน "สพฐ." เยี่ยมบ้านครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ปรับเวลาเรียน เปลี่ยนวิธีรู้ สู่การเยี่ยมบ้าน เชื่อมประสานผู้ปกครอง ณ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ได้เยี่ยมบ้านเด็กหญิงธิดา แจวสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน ในสังกัด สพป.ปข. 2 และนายพุทธิพงศ์ เอี่ยมเย็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวหินในสังกัด สพม. เขต 10  จากนั้น เวลา 13.00 น. ได้ไปมอบนโนบายด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1- 2 และ สพม.เขต 10 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2  Seapine Hotel (Suanson 2) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ