หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 จัดสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558  เวลา 08:46 น. เข้าชม : 23)

นาวสาวสุณี พู่พวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปข. 2  ดำเนินการจัดสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา เพื่อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้มีการพัฒนาการความรู้ความสามารถให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยมีนักเรียนในสังกัด เข้าสอบ จำนวน 262  คน  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ