หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558  เวลา 10:39 น. เข้าชม : 29)

นายสุรินทร์  บัวงาม  รอง ผอ.สพป.ปข. 2  พร้อมคณะ ให้การต้อนรับนางสาวยุพา จันทร์มิตรี และนางสมพร ลำเจียก จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1  โดยมีนายมานิตย์ สีสง่า ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้รายงานในเรื่องดังกล่าว  และต่อจากนั้นได้ไปติดตามนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อรับทราบข้อมูล แนวทางและวิธีการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน พร้อมทั้งรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จากโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุญรักอุทิศ) และโรงเรียนบ้านหาดขาม และชมการปฏิบัติจริงของนักเรียน ณ สพป.ปข. 2, รร.บ้านสามร้อยยอด(บุญรักอุทิศ) และรร.บ้านหาดขาม

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ