หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พิษณุโลก เขต 3

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558  เวลา 16:03 น. เข้าชม : 2)

นายสุรินทร์ บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยการนำของนายอุดม สายโท  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ มาศึกษาดูงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป ณ สพป.ปข. 2                  

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ