หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558  เวลา 13:25 น. เข้าชม : 2)

สพป.ปข.2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนของ สพป.ปข.2 ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.วลัยพร  รัตนเศรษฐ  คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนปฏิบัติการ เป็นวิทยากรแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ โดยมี ผอ.สพป.ปข.2/รอง ผอ.สพป.ปข.2/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์/เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน/ผู้แทนกลุ่มโรงเรียน/ผู้แทน อ.ก.ค.ศ./ผู้แทน ก.ต.ป.น./ผู้แทนคณะกรรมการเขต เข้าร่วมประชุมในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ