หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 รับมอบมุมหนังสือ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล”

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558  เวลา 15:02 น. เข้าชม : 2)

นายทวีป คงศิริ รอง ผอ.สพป.ปข. 2  รับมอบมุมหนังสือ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล”จากนายไพฑูรย์ เอื้อสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ทาทา สตีล(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบมุมหนังสือให้กับโรงเรียน ดี. มากาเร็ตฟุลเลอร์ โดยจัดทำชั้นวางหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือ  และจัดหาหนังสือที่มีสารประโยชน์ประเภทต่าง ๆ มอบให้โรงเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลในการเข้าถึงแหล่งความรู้ในด้านต่าง ๆ และเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านหนังสือ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมถึงการพัฒนาท้องถิ่นอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูและนักเรียน ร่วมงานดังกล่าว ณ โรงเรียน ดี. มากาเร็ตฟุลเลอร์ 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ