หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558  เวลา 15:02 น. เข้าชม : 16)

นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มีการแข่งขันทักษะด้านศิลปหัตถกรรมและด้านอาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพซึ่งกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของรัฐบาลนอกเหนือจากการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแล้วยังต่อยอดในการคัดเลือกนักเรียนที่ประกวดแข่งขันชนะเลิศแต่ละกิจกรรมไปแข่งขันต่อในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ต่อไป

              ในการจัดงานครั้งนี้ใช้ชื่อว่า “ประจวบคีรีขันธ์ วัฒนธรรม หัตถกรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล” (The Culture and Handmade Product of Prachuap Khiri Khan Forward to International) มีกิจกรรมประกวดแข่งขันทั้งหมด 14 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1,167 ทีม นักเรียนจำนวน 2,516 คน ครูผู้ฝึกสอน จำนวน 1,747 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,263 คน ใช้สนามในการประกวดแข่งขัน จำนวน 5 สนาม ดังนี้ 1.สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ,2สนามโรงเรียนบ้านตำหรุ 3.สนามโรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ), 4.สนามโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น และ 5.สนามวัดหนองตาแต้ม  ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วน ทั้งสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเป็นอย่างดี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ