หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมประธานคณะกรรมการการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558  เวลา 13:59 น. เข้าชม : 3)

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการตัดสินกลุ่มสาระการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันวางกฎเกณฑ์ ระเบียบ วางแผน ในการตัดสินการให้คะแนนในทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม กับนักเรียนทุกโรงเรียนที่จะเข้ารับการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา  ชั้น 3   สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ