หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมการประเมินระบบออนไลน์ และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558  เวลา 13:49 น. เข้าชม : 4)

               นางสาวปราณี จงศรี  ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข. 2  ประชุมการประเมินระบบออนไลน์ และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์  ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อให้โรงเรียนได้รับการประเมินคงสภาพและขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคุณครูผู้สอน จำนวน 50 โรงเรียน เข้าประชุม  ณ ห้องประชุมพระยานคร  ชั้น 2 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ