หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558  เวลา 11:41 น. เข้าชม : 1)

นายสุนาจ  แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ครั้งที่  6/2558 วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุมสามพระยา มีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558, นโยบายภาษาอังกฤษ, การศึกษาทางไกล, นโยบายการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: Moderate Class More Knowledge,การสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558, โรงเรียนในโครงการ ture ปลูกปัญญา เป็นต้น โดยมี รอง ผอ., ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม,ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ