หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการ สพป.ปข.2 (บอร์ดบริหาร)

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558  เวลา 10:10 น. เข้าชม : 1)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการ สพป.ปข.2 (บอร์ดบริหาร) เมื่อวันที่  20  ตุลาคม 2558 เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ  และติดตามงานของแต่ละกลุ่มงาน รวมถึงการร่วมปรึกษาหารือ ในเรื่องต่างๆ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และปัญหาของแต่ละงานเพื่อร่วมกันแก้ไข โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข.2 และ ผอ.กลุ่ม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท้าวโกษา  สพป.ปข. 2  ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ