หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558  เวลา 12:00 น. เข้าชม : 5)

นายสุนาจ  แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อม รอง ผอ.สพป.ปข. 2, ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน, ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูโรงเรียนในสังกัด และคุณครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดทางไกลผ่านดาวเทียม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3  สพป.ปข. 2  เป็นนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งคือ การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลง ตาต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆควรเรียนรู้ ครูต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง ผู้ดำเนินรายการคือ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ