หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมติดตามการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558  เวลา 11:51 น. เข้าชม : 1)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  เพื่อติดตาม กำกับ การจัดทำ การปฏิบัติ การเตรียมงาน ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ พร้อมปรับรูปแบบการจัดงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมรับฟัง คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ให้ข้อเสนอแนะ ในการนำไปปฏิบัติเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม พระยานคร ชั้น 2  สพป.ปข. 2  

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ