หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558  เวลา 12:38 น. เข้าชม : 4)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558  มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจำนวน 410 คน ขาดสอบ 29 คน วิชาที่สอบมี 6 กลุ่มวิชาเอกได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ในระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2558  การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ  สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ในการนี้ได้มีคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 2 ท่าน คือนางสาวศิริพิไล มงคลพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางอัมพร แถมจอหอ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จาก สพฐ. , นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้มอบหมายให้ นางวีรดา ชุลีกราน ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผล จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ และนายอนุศักดิ์ อายุวัฒนะ ที่ปรึกษาด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ