หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558  เวลา 16:44 น. เข้าชม : 45)

นายสุนาจ แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยนายวัฒชัย วรรณพิรุณ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 ได้ดำเนินการ ชี้แจง ทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะกรรมการทุกฝ่าย ได้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2558  ณ สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และคณะกรรมการตรวจเยี่ยม จาก สพฐ. ได้เข้าร่วมประชุมด้วย  โดยมี คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา  ชั้น 3  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ