หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558  เวลา 14:46 น. เข้าชม : 2)

นายสนิท บุญก่อสกุล  ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ก่อนการประชุม นายสุนาจ แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2 ได้ดำเนินการเลือกประธานกรรมการเขตฯ และมีผู้เสนอชื่อนายสนิท บุญก่อสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการฯ  ในที่ประชุมรับรองในการเลือกประธาน ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2  และมีเรื่องตามระเบียบวาระ เช่น เรื่องแผนการจัดชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2559, เรื่อง ประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 เป็นต้น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ