หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558  เวลา 08:58 น. เข้าชม : 42)

นายสุนาจ แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จะดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 5 – 10 พฤศจิกายน 2558  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อให้การดำเนินการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษา หารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 โดยมี รอง ผอ., ผอ.กลุ่มงาน, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหาร,ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยานคร  ชั้น 2  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ