หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558  เวลา 11:00 น. เข้าชม : 1)

นายสุนาจ  แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”  ณ  เขาค้อรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สพป.ปข. 2 และผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณกลยุทธ์ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการรายงานผลการปฏิบัติที่ผ่านมาว่าได้ดำเนินการทำอะไรไปบ้าง และสรุปผลที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรูปแบบของบทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) และผู้รับผิดชอบโครงการทุกกลุ่มงานได้รายงานผลให้ที่ประชุมทราบ พร้อมรับฟังข้อคิด ข้อเสนอแนะ จาก ผอ.สพป.ปข. 2 เพื่อนำผลไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป  และในภาคค่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ปข. 2  บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัด ได้ร่วมกันแสดงมุฑิตาจิตแด่ท่านรองปรีชา บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 ที่ได้เกษียณอายุราชการ  

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ