หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กาญจนบุรี เขต 1

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558  เวลา 11:52 น. เข้าชม : 5)

นายสุนาจ  แก้วสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  โดยการนำของนายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งนำคณะกรมการฯ ใน 3 องค์คณะและข้าราชการใน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 มาศึกษาดูงาน  ในการนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายบัณฑิต ศรีพุทธางกรูย์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้ร่วมเดินทางมากับคณะด้วย และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป ณ สพป.ปข. 2 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ