หัวข้อข่าว : คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา 1 ดูงานกลุ่มนิเทศฯ สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2558  เวลา 14:39 น. เข้าชม : 1)

นายปรีชา บุปผาชาติ  รอง ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ปข. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  โดยการนำของนางพรรณี ปานทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา 1 มาศึกษาดูงานกลุ่มนิเทศฯ สพป.ปข. 2 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน เพื่อนำผลที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ