หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พิจิตร เขต 1

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2558  เวลา 15:13 น. เข้าชม : 22)

นายสุนาจ  แก้วสุข   ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  โดยการนำของนายนุกูล นิยมไทย รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  พร้อมคณะ มาศึกษาดูงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปข. 2 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป ณ สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ