หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม. 42(นครสวรรค์,อุทัยธานี)

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2558  เวลา 11:18 น. เข้าชม : 28)

นายสุนาจ  แก้วสุข   ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  โดยการนำของนายวินัย  โพธิ์ศรี รอง ผอ.สพม. 42  พร้อมคณะ มาศึกษาดูงาน กลุ่มอำนวยการ และ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปข. 2 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป ณ สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ