หัวข้อข่าว : สพปป.ปข. 2 จัดงาน “ความดีประจักษ์เห็น ประดับเป็นความภาคภูมิ”

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2558  เวลา 13:27 น. เข้าชม : 66)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการจัดงาน “ความดีประจักษ์เห็น ประดับเป็นความภาคภูมิ”  โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อเสริมสร้างผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ให้มีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มในการพัฒนาผู้เรียน

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และองค์คณะบุคคล   

   ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานราชการ จนครบวาระเกษียณอายุราชการ

ซึ่งมีกิจกรรมในการจัดงานประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ

  1. การประชุมเสวนา การนำนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำสู่การปฏิบัติ
  2. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่ เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข.2, ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม,คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา,คณะกรรมการติดตามฯ,ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น 188 คน  ณ เทวัญดารา บีช วิลล่า อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ