หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านหลังที่ 89

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2558  เวลา 11:42 น. เข้าชม : 28)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านหลังที่ 89 ของเด็กชายนภดล อ่วมทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เพื่อเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา  88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  เพื่อถวายความจงรักภักดีและเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบให้นักเรียนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและฐานะยากจน มีความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิต ให้ได้รับการดูแลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ณ หมู่บ้านวังโบสถ์  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ