หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2558  เวลา 10:37 น. เข้าชม : 29)

นายสุนาจ แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน สพป.ปข. 2  เพื่อพัฒนาองค์กรนักเรียนให้เข้มแข็ง สามารถดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นวิถีชีวิตที่รัฐธรรมนูญวางไว้ได้ สามารถสร้างและเคารพกลไก กติกา การดำเนินงานองค์กรนักเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์สังคมใหญ่ในอนาคตให้เป็นสังคมธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน  กลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน 1 คน และประธานนักเรียน 1 คน เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ